Menu

Arapça Dersleri Muttasıl Zamirler

  BİR ÖNCEKİ                                                                                                                                 BİR SONRAKİ

   

  Arapça Dersleri Muttasıl Zamirler

   

  MUTTASIL (BİRLEŞİK) ZAMİRLER

  Kelimeye bitişik zamire muttasıl zamir denir. Muttasıl zamir fiile birleştiği gibi isimlerin ve (harf-i cer gibi) harflerin de sonuna birleşir.

  Fiillerin sonuna birleşen şahıs zamirleri o cümlenin fâili olur. Şimdiye kadar gördüğümüz mâzî fiillere birleşen zamirler hep fâil muttasıl şahıs zamirleridir. Örneğin;

  كَتَبْناَ (Biz yazdık) ve كَتَبْتُ (Ben yazdım) fiilindeki تُ  ve ناَ zamirleri fâildir. Halbuki fâilin harekesi merfû (zamme) hükmündedir. Ancak zamirler mebnî olduklarından mahallen merfûdurlar (son harflerinin harekesi mahalleri itibariyle ötre konumundadır).

  كَتَبْناَ   الدَّرْسَ

  Dersi yazdık.

  Mef’ûl  Fiil+Fâil

   

  Fiillere birleşen fâil muttasıl zamirler hatırlanacağı gibi toplu olarak şöyledir:

   

  Cem

  Tesniye

  Müfred

   

  Müzekker

  وُا

  اَ

   

  Gâib

   

  (Onlar)

  (O ikisi)

  (O)

   

  Müennes

  ْنَ

  تاَ

   

  Gâibe

        

   

  Müzekker

  تُمْ

  تُماَ

  تَ

  Muhâtab

   

  (Sizler)

  (Siz ikiniz)

  (Sen)

   

  Müennes

  تُنَّ

  تُماَ

  تِ

  Muhâtaba

   

  Müz + Müe

  ناَ

  ناَ

  تُ

  Mütekellim

   

  (Bizler)

  (İkimiz)

  (Ben)

   

  Fiillere birleşen bu fâil zamirler isimlere birleşmez. Aşağıda söz konusu edeceğimiz zamirler ise hem isimlerin sonuna hem de mef’ûl zamirler olarak fiillerin sonuna birleşirler:

   

  a) İsimlerin sonuna birleşen muttasıl zamirler:

  İsimlerin sonuna birleşen zamirler, isim tamlaması [muzâf (tamlanan)-muzâfun ileyh (tamlayan)] şeklinde o ismin kime ait olduğunu bildirir. Sonuna zamir alan kelime ise artık harf-i tarif almaz. Çünkü zaten belirli hale gelmiştir. Örnek:

  (Senin kalemin)             قَلَمُكَ

                                               M. ileyh  Muzâf

  İsimlerin sonuna eklenen birleşik zamirlerin tablo halinde gösterimi şu şekildedir:

   

  Çekim Tablosu

   

   

  Cem

  Tesniye

  Müfred

   

   

  Müzekker

  قَلَمُهُمْ

  قَلَمُهُماَ

  قَلَمُهُ

  Gâib

   

  Onların kalemi

  O ikisinin kalemi

  Onun kalemi

   

  Müennes

  قَلَمُهُنَّ

  قَلَمُهُمَا

  قَلَمُهَا

  Gâibe

              

   

  Müzekker

  قَلَمُكُمْ

  قَلَمُكُمَا

  قَلَمُكَ

  Muhâtab

   

   

  Sizin kaleminiz

  İkinizin kalemi

  Seninkalemin

   

   

  Müennes

  قَلَمُكُنَّ

  قَلَمُكُمَا

  قَلَمُكِ

  Muhâtaba

              

   

  Müz+ Müe

  قَلَمُناَ

  قَلَمُناَ

  قَلَمِي

  Mütekellim

   

  Bizim kalemimiz

  İkimizin kalemi

  Benim kalemim

   

           

   

  Not: Zamirlerin harekesi değişmez fakat zamirden önceki ismin harekesi fâil mef’ûl vs. oluşuna yani cümledeki yerine göre hareke alır. Ancak mütekellim yâ’sı (ي) birleşen ismin son harfinin harekesi her durumda esre olarak harekelenir. (مَدْرَسَتِي) okulum, (صَدِيقِي) arkadaşım gibi.

  Cümle Örnekleri:

  حَضَرَ وَلَدُكَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ.

  Çocuğun okuldan geldi (fâil).

  وَجَدَ أحْمَدُ قَلَمَهُ.

  Ahmed kalemini buldu (meful).

  كَتَبَ أَحْمَدُ دَرْسَهُ بِقَلَمِكَ.

  Ahmed dersini senin kaleminle yazdı (mefulün bih gayr-i sarih).

   

  وَضَعَ كِتاَبَهُ عَلَى الطاَّوِلَةِ.

  (O) kitabını masaya koydu.

   

   

  فَتَحْناَ باَبَهُ.

  (Onun) kapısını açtık.

   

   

  وَهَبَ خاَلِدٌ حَياَتَهُ لِلدِّينِ.

  Halit hayatını din için bağışladı.

   

   

  أَخَذْنَ  كُتُبَهُنَّ.

  Kitaplarını aldılar.

   

   

  شَرِبْتُ الشاَّىَ مَعَ صَديِقيِ.

  Arkadaşımla çay içtim.

   

   

  فَتَحْناَ أَبْواَبَهُمْ.

  Kapılarını açtık.

   

   

  قَرَأْتُ كُتُبِي فِي الْبَيْتِ.

  Evde kitaplarımı okudum.

   

   

  رَكِبْتُ سَياَّرَتِي.

  Arabama bindim.

   

       

  F Zamirle birleşen isimlerin harf-i cerden sonra geldikleri takdirde, isimler esre olsa da zamirlerin harekesinin değişmeyeceği unutulmamalıdır. Sadece gâiblerdeki (he ه ) li zamirlerin (ه) harflerinin harekesi ses uyumundan dolayı esre olur. Diğeriyle karıştırılmaması için gâibe müennes olduğu gibi kalır:

   

  Çekim Tablosu

   

   

   

  Cem

  Tesniye

  Müfred

   

  Müzekker

  إِلَى بَيْتِهِمْ

  إِلَى بَيْتِهِماَ

  إِلَى بَيْتِهِ

  Gâib

   

  Onların evine

  İkisinin evine

  Onun evine

   

  Müennes

  إِلَى بَيْتِهِنَّ

  إِلَى بَيْتِهِماَ

  إِلَى بَيْتِهاَ

  Gâibe

   

  Müzekker

  إِلَى بَيْتِكُمْ

  إِلَى بَيْتِكُماَ

  إِلَى بَيْتِكَ

  Muhâtab

   

  Sizin evinize

  İkinizin evine

  Senin evine

   

  Müennes

  إِلَىبَيْتِكُنَّ

  إِلَى بَيْتِكُمَا

  إِلَى بَيْتِكِ

  Muhâtaba

        

   

  Müz + Müe

  إِلَى بَيْتِنَا

  إِلَى بَيْتِنَا

  إِلَى بَيْتىِ

  Mütekellim

   

  Bizim evimize

  İkimizin evine

  Benim evime

   

          

  Karşılaştırmalı Cümle Örnekleri:

   

  ذَهَبَ الْجاَرُ إِلَى بَيْتِكَ.

  Komşu senin evine gitti.

   

  ذَهَبَ الْجاَرُ إِلَى بَيْتِهِ.

  Komşu (kendi) evine gitti.

   

  مَتَى ذَهَبَ عَمُّكَ إِلَى بَيْتِهِ؟

  Amcan ne zaman evine gitti?

   

  ذَهَبَ عَمِّي إِلَى بَيْتِهِ صَبَاحاً.

  Amcam evine sabahleyin gitti.

   

  مِنْ أَيْنَ حَضَرْتَ إِلَى أَيْنَ ذَهَبْتَ ؟

  Nereden geldin nereye gittin?

   

  حَضَرْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ وَذَهَبْتُ  إِلَى خَالَتِي.

  Okuldan geldim ve teyzeme gittim.

   

  طَلَبَ أَحْمَدُ مِنْ واَلِدِهِ الدَّراَّجَةَ.

  Ahmet babasından bisiklet istedi.

   

  طَلَبَ الْأَوْلاَدُ مِنْ واَلِدِهِمُ الْفُلُوسَ.

  Çocuklar babalarından para istediler.

   

  كَتَبوُا دُرُوسَهُمْ فِي صَفِّهِمْ.

  (Onlar) derslerini sınıflarında yazdılar.

   

  جَلَساَ فِي سَياَّرَتِهِماَ.

  (O ikisi) arabalarında oturdular.

   

  وَضَعَ كُتُبَهُ عَلَى الطاَّوِلَةِ.

  Kitaplarını masanın üzerine koydu.

   

  وَضَعَ كُتُبَهُ فِي حَقِيبَتِهِ.

  Kitaplarını çantasına koydu.

  نَزَلْنَ مِنْ سَياَّرَتِهاَ.

  (O bayanlar) o (bayan)ın arabasından indiler.

   

  فَكَّرْناَ فِي حاَلِكُمْ.

  Haliniz hakkında düşündük[3].

   

  ماَ هِواَيَتُكَ ؟ هِواَيَتيِ الرَّسْمُ وَ الصِّحاَفَةُ.

  Hobin nedir? Hobim resim ve gazeteciliktir.

   

  اَلتَّلاَمِيذُ ذَهَبُوا إِلَى مَداَرِسِهِمْ فِي سَعاَدَةٍ.

  Öğrenciler okullarına saadet (mutluluk) içinde gittiler.

   

  طَلَبَ أَحْمَدُ وَ عاَدِلٌ مِنْ واَلِدِهِماَ الدَّراَّجَةَ.

  Ahmet ve Adil babalarından bisiklet istediler.

   

      

  b) Fiillerin sonuna birleşen muttasıl zamirler:

  Söz konusu bu birleşik zamirler fiillerin sonuna birleştiği takdirde o cümlenin mef’ûlü olurlar. Mâzî fiilin her sigasının sonuna gelebilecek mef’ûl zamirlerin çekim tablosunu كَتَبَ  fiilinde şöyle gösterebiliriz:

   

  Cemi

  Tesniye

  Müfred

   

  Müzekker

  كَتَبَهُمْ

  كَتَبَهُمَا

  كَتَبَهُ

  Gâib

   

  Onları/onlara yazdı

  O ikisini/o ikisine yazdı

  Onu/ona yazdı

   

  Müennes

  كَتَبَهُنَّ

  كَتَبَهُماَ

  كَتَبَهاَ

  Gâibe

           

   

   

  Müzekker

  كَتَبَكُمْ

  كَتَبَكُماَ

  كَتَبَكَ

  Muhâtab

   

  Sizi/size yazdı

  İkinizi/ikinize yazdı

  Seni/sana yazdı

   

  Müennes

  كَتَبَكُنَّ

  كَتَبَكُماَ

  كَتَبَكِ

  Muhâtaba

          

   

  Müz + Müe

  كَتَبَنَا

  كَتَبَنَا

  كَتَبَنِى

  Mütekellim

   

  Bizi/bize yazdı

  İkimizi/ikimize yazdı

  Beni/bana yazdı

   

           

  Burada çekilen tablo كَتَبَ fiiline aittir. Fiilin diğer tüm siygalarına bu zamirler eklenebilir. Ancak fiillerin sonuna birleşen şahıs zamirleri (fâil zamirler) ile mef’ûl zamirler karıştırılmamalıdır. Örneğin;  كَتَبْناَ (Biz yazdık) ve كَتَبْتُ (Ben yazdım) fiilindeki تُ  ve ناَ zamirleri fâildir.

  كَتَبْناَ      الدَّرْسَ.

  Dersi yazdık.

                   Mef’ûl  Fiil+Fâil

   

  كَتَبْناَهُ.

  Onu (dersi) yazdık.

                           Fiil+Fâil+Mef’ûl

   (كَتَبْناَهُ) kelimesindeki (هُ) zamiri ise mef’ûldür. Diğer örnekler:

  كَتَبْتُكَ

  Seni yazdım.

  كَتَبْتَهُ

  Onu yazdın.

  شَرِبْتَهُ

  Onu  içtin.

  وَجَدْتُنَّهُمْ

  Onları buldunuz.

        

  ise muttasıl meful zamirdir.  هُمْ muttasıl fâil zamir, تُنَّ ibaresinde وَجَدْتُنَّهُمْMesela;  

  Kâide: a) Fâil durumunda olan gâib cemi müzekker zamirini (وا), mef’ûl zamire bağlarken cemi alâmeti olan vav ve elifin elifi düşer:

  وَجَدوُهُ

  Onu buldular.

  وَجَدوُهُمْ

  Onları buldular.

  شَرِبوُهُ

  Onu içtiler.

  كَتَبوُكُمْ

  Sizi yazdılar.

  b) Muhâtab cemi müzekkerin son harfi olan cezimli mimin (تُمْ  ) cezmini kaldırıp ötre ve vav koymak suretiyle meful zamire bağlarız. Yani تُمْ fâil zamirine bir başka mef’ûl zamirin bitişmesi halinde geçiş, mime eklenen bir vâv ile yapılır:

  وَجَدْتُمُوهُ

  Onu buldunuz.

  وَجَدْتُمُوهُمْ

  Onları buldunuz.

  شَرِبْتُمُوهُ

  Onu içtiniz.

  سَمِعْتُمُوهُ

  Onu duydunuz.

   

  c) كَتَبَنِِى (beni yazdı) de yeralan ن harfine Arapça’da nûn-u vikâye (koruyucu nun) denir. Fiil, muttasıl mütekellim zamiri olan ي ile birleştiğinde araya bir ن gelir. كَتَبَنِي örneğindeki ن  harfi üstünle biten fiilin sonunu esreden korumuştur:

  وَجَدْتَنيِ

  Beni buldun.

  كَتَبْتُنَّنيِ

  Beni yazdınız.

  وَجَدوُنيِ

  Beni buldular.

  سَمِعْتُمُونيِ

  Beni duydunuz.

       

  d) Muttasıl...هُمْ  ve...كُمْ   zamirlerinden sonra hemze-i vasıl’dan olan harfi tarif gelirse geçiş, sonlarındaki sakin mimlerin ötre ile harekelenmesi ile olur.

  شَكَرَكُمُ الرَّجُلُ.

  Adam size teşekkür etti.

  شَكَرَهُمُ الرَّجُلُ.

  Adam onlara teşekkür etti.

  مَنَحَكُمُ اللَّهُ هَذِهِ السَّعاَدَةَ.

  Allah size bu saadeti bağışladı.

  مَنَحَهُمُ اللَّهُ هَذِهِ النِّعْمَةَ.

  Allah onlara bu nimeti bağışladı.

  Karşılaştırmalı Cümle Örnekleri:

   

  مَنَحَناَ اللَّهُ هَذِهِ الْفُرْصَةَ.

  Allah bize bu fırsatı bağışladı.

   

  شَكَرَناَ الرَّجُلُ فِي سَعاَدَةٍ.

  Adam bize saadet içinde teşekkür etti.

   

  شَكَرْتُمُوناَ فِي سَعاَدَةٍ.

  Bize saadet içinde teşekkür ettiniz.

   

  شَكَرْتُمُونِي فِي سَعاَدَةٍ.

  Bana saadet içinde teşekkür ettiniz.

   

  شَكَرْتُمُوهُ فِي سَعاَدَةٍ.

  Ona saadet içinde teşekkür ettiniz.

   

  شَكَرْتُمُوهاَ فِي سَعاَدَةٍ.

  Ona saadet içinde teşekkür ettiniz.

   

  شَكَرْتُمُوهُنَّ فِي سَعاَدَةٍ.

  O (baya)nlara saadet içinde teşekkür ettiniz.

   

  هَلْ رَكِبَ التِّلْمِيذُ الدَّراَّجَةَ ؟

  Öğrenci bisiklete bindi mi?

   

  نَعَمْ ، رَكِبَهاَ.

  Evet, ona bindi.

   

  كَيْفَ رَكِبَ التِّلْمِيذُ الدَّراَّجَةَ ؟

  Öğrenci bisiklete nasıl bindi?

   

  رَكِبَهاَ التِّلْمِيذُ كَثِيراً.

  Öğrenci ona çok bindi.

   

  ماَذاَ لَعِبَ الْفَرِيقُ ؟

  Takım ne oynadı?

   

  لَعِبَ الْفَرِيقُ الْمُباَراَةَ.

  Takım maç oynadı.

   

  هَلْ قَرَأُوا الْقِصَّةَ ؟

  Hikayeyi okudular mı?

   

  نَعَمْ ، قَرَأُوهاَ.

  Evet onu okudular.

   

  هَلْ فَتَحُوا الْكُتُبَ ؟

  Kitapları açtılar mı?

   

  نَعَمْ ، فَتَحُوهاَ.

  Evet onları açtılar

   

  سَأَلْناَهُ عَنْ حاَلِهِ.

  Ona durumu (hali) hakkında sorduk.

   

  نَصَرَكَ صَدِيقُكَ.

  Arkadaşın sana yardım etti.

   

  نَفَعَنِي الدَّواَءُ.

  İlaç bana fayda verdi.

   

  نَفَعَنِي إِجْتَهاَدِي.

  Çalışmam bana fayda verdi.

   

  شاَهَدْتُهُ[5] وَ أَصْدِقاَءَهُ فِي السُّوقِ.

  Onu ve arkadaşlarını çarşıda gördüm.

   

  ماَذاَ شاَهَدْتَ فِي الْحَدِيقَةِ ؟

  Bahçede ne gördün?

   

  شاَهَدْتُكَ فِي الْحَدِيقَةِ.

  Bahçede seni gördüm.

   

  شاَهَدْتَنِي فِي الْحَدِيقَةِ.

  Bahçede beni gördün.

   

  مَتَى زاَرَ واَلِدُكَ الطَّبِيبَ ؟

  Baban doktoru ne zaman ziyaret etti? 

   

  مَتَى زاَرَتْ واَلِدَتُكَ الطَّبِيبَ ؟

  Annen doktoru ne zaman ziyaret etti?

   

  زاَرَتْ واَلِدَتِي الطَّبِيبَ أَمْسِ.

  Annem doktoru dün ziyaret etti.

  زاَرَتْ واَلِدَتُهُ الطَّبِيبَ أَمْسِ ياَ أُسْتاَذِي!

  Annesi doktoru dün ziyaret etti  ey hocam!

   

  هَلِ الْأَوْلاَدُ زاَروُا  الْمَرِيضَ ؟

  Çocuklar hastayı ziyaret ettiler mi?

   

  نَعَمْ ،  اَلْأَوْلاَدُ زاَرُوهُ.

  Evet, çocuklar onu ziyaret ettiler.

     

   

  c) Harflerin  (örneğin harf-i cerlerin) sonuna birleşen zamirler:

              Harf-i cerler ismin önüne geldikleri gibi ismin yerini tutan zamirle de birleşir.

              Harf-i cerle birleşen zamirlerin çekimi şöyledir:

  إلَيْهِمْ

  إلَيْهِماَ

  إلَيْهِ

   

  مِنْهُمْ

  مِنْهُمَا

  مِنْهُ

  onlara

  o ikisine

  ona

  *

  onlardan

  o ikisinden

  ondan

  إلَيْهِنَّ

  إلَيْهِمَا

  إلَيْهَا

   

  مِنْهُنَّ

  مِنْهُمَا

  مِنْهَا

   

  إلَيْكُمْ

  إلَيْكُمَا

  إلَيْكَ

   

  مِنْكُمْ

  مِنْكُمَا

  مِنْكَ

  size

  ikinize

  sana

  *

  sizden

  ikinizden

  senden

  إلَيْكُنَّ

  إلَيْكُمَا

  إلَيْكِ

   

  مِنْكُنَّ

  مِنْكُمَا

  مِنْكِ

   

  إلَيْنَا

  إلَيْنَا

  إِلَيَّ

   

  مِنَّا

  مِنَّا

  مِنِّي

  bize

  ikimize

  bana

  *

  bizden

  ikimizden

  benden

   

  Kaide: لـِ harf-i ceri isme birleşirse لـِ   olarak esre ile, mütekellim ya’sı hariç zamire birleşirse لَـ   olarak üstün hareke ile bağlanır. Cümlenin başında gelirse mülkiyet (var manası) ifade eder.

  لِخَالِدٍ      Halid için, Halid'in veya Halid'in var (Halid’e ait) (isme birleşmiş),

  لَهُ        Onun için,  onun, onun var (zamire birleşmiş),

  لِي        Benim için,  benim, benim var (mütekellim ya’sına birleşmiş).

  Bu harf-i cer'in burada verilen üç manası da cümledeki yerine göre geçerli olur:

  اَلْكِتاَبُ لِخاَلِدٍ وَالْحَقِيبَةُ ليِ.

  Kitap Halit’in çanta benimdir.

  اَلْكِتاَبُ لِي وَالْحَقِيبَةُ لَهُ.

  Kitap benim çanta onundur.

  لىِ كِتاَبٌ.

  Benim bir kitabım var.

  لِ   harf-i cerinin zamirle birleşen çekim tablosu şöyledir:

  لَهُمْ

  لَهُمَا

  لَهُ

  onların

  o ikisinin

  onun

  لَهُنَّ

  لَهُمَا

  لَهَا

   

  لَكُمْ

  لَكُمَا

  لَكَ

  sizin

  ikinizin

  senin

  لَكُنَّ

  لَكُمَا

  لَكِ

   

  لَنَا

  لَنَا

  ليِ

  Bizim

  ikimizin

  benim

  ¯¯¯

     مَعَهُمْ

  مَعَهُمَا

  مَعَهُ[8]

   

  بِهِمْ

  بِهِمَا

  بِهِ

  onlarla

  o ikisiyle

  onunla

  *

  onlarla

  o ikisiyle

  onunla

     مَعَهُنَّ

  مَعَهُمَا

  مَعَهاَ

   

  بِهِنَّ

  بِهِمَا

  بِهاَ

   

    مَعَكُمْ

  مَعَكُمَا

  مَعَكَ

   

  بِكُمْ

  بِكُمَا

  بِكَ

  sizlerle

  ikinizle

  seninle

  *

  sizlerle

  ikinizle

  seninle

  مَعَكُنَّ

  مَعَكُمَا

  مَعَكِ

   

  بِكُنَّ

  بِكُمَا

  بِكِ

   

  مَعَنَا

  مَعَنَا

  مَعِي

   

  بِنَا

  بِنَا

  بِي

  bizimle

  ikimizle

  benimle

  *

  bizimle

  ikimizle

  benimle

  ¯¯¯

  فِيهِمْ

  فِيهِمَا

  فِيهِ

   

  عَلَيْهِمْ

  عَلَيْهِمَا

  عَلَيْهِ

  onlarda

  o ikisinde

  onda

  *

  onlara

  ikisine

  ona

  فِيهِنَّ

  فِيهِمَا

  فِيهاَ

   

  عَلَيْهِنَّ

  عَلَيْهِمَا

  عَلَيْهاَ

   

  فِيكُمْ

  فِيكُمَا

  فِيكَ

   

  عَلَيْكُمْ

  عَلَيْكُماَ

  عَلَيْكَ

  sizde

  ikinizde

  sende

  *

  size

  ikinize

  sana

  فِيكُنَّ

  فِيكُمَا

  فِيكِ

   

  عَلَيْكُنَّ

  عَلَيْكُماَ

  عَلَيْكِ

   

  فِيناَ

  فِيناَ

  فِيَّ

   

  عَلَيْنَا

  عَلَيْنَا

  عَلَىَّ

  bizde

  ikimizde

  bende

  *

  bize

  ikimize

  bana

  Kâide: كُمْ ve هُمْ zamirleri gibi kendinden önceki harfi ötreli olup cezimle biten kelimelerden sonra harf-i tarife geçiş ötre ile olur:

  عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ.   Sizin üzerinize selâm olsun.

  هُمُ الْفُقَراَءُ.      Onlar fakirdirler.

   

  Cümle Örnekleri

  طَلَبَ الْمُدَرِّسُ الْواَجِبَ مِنْكُمْ.

  Öğretmen sizden ödevi istedi.

  ذَهَبوُا إِلَيْهِمْ.

  Onlara gittiler.

  كَتَبَ اسْمَكَ عَلَيْهاَ

  (Senin) ismini onun üzerine yazdı.

  أَخَذَ أَحْمَدُ مَعَهُ حَقيِبَةً.

  Ahmet beraberine bir çanta aldı.

  حَضَرْتُ لَكُنَّ إِلَى الْبَيْتِ.

  Sizin için eve geldim.

  وَجَدوُا الْقَلَمَ فيِهِ.

  Kalemi orda buldular.

  قَلَمُكَ صَغِيرٌ.

  Senin kalemin küçüktür.

  شَعْرُهُ طَوِيلٌ.

  Onun saçı uzundur.

  ضَرَبَتْنَا أُخْتُهُمْ.

  Kızkardeşleri bizi dövdü.

  قَتَلَهُمَا أَحْمَدُ.

  O ikisini Ahmet öldürdü.

  كَتَبَكُمْ أَحْمَدُ فِي الْمَدْرَسَةِ.

  Ahmet sizi okulda yazdı.

  BİR ÖNCEKİ
                                                                                                                                  BİR SONRAKİ

  Etiketler

  Bu kategoriden diğerleri: « Muttasıl Zamirler Munfasıl Zamirler »

  Yorum ekle


  Güvenlik kodu
  Yenile

  yukarı çık