Menu

Arapça Dersleri İlletli Fiiller Nakıs Fiil

  BİR ÖNCEKİ                                                                                                                                 BİR SONRAKİ

  Arapça Dersleri İlletli Fiiller Nakıs Fiil

   

  C) NÂKIS FİİL

  Lâme’l-fiili (yani son harfi) illet harfi olan fiildir.

  Son harfi vâvdan (و) kaynaklanan uzun elif ise nâkıs-i vâvî,

  دَعَوَ

  den

  دَعَا

  dua etti, çağırdı

  Son harfi yâ (ي ) den kaynaklanan maksûre elif ise nâkıs-i yâî olur.  Fiilde ي  yazılmasına rağmen elif gibi çekerek okunur. Bu tip üstünden sonra gelen (ى) ler noktasız yazılır.

  رَمَىَ

  den

  رَمَى

  attı

  Ecvef fiilin üç çeşit çekimi olmasına karşılık nâkıs fiilin mâzî ve muzârilerinin ayne’l-fiilindeki durumu itibariyle dört çeşit fiil vardır:

  غَزَا  يَغْزُو

  savaştı

  رَمَى  يَرْمِي

  attı

  رَضِيَ   يَرْضَى

  razı oldu

  سَعَى يَسْعَى

  çalıştı

  Şimdi sırayla, sabır ve dikkatle bunların çekimini işleyelim.

  a)1. Babdan gelen Nâkıs-i vâvî       

  غَزَا  يَغْزُو   savaştı   (Aslı birinci babdan غَزَوَ يَغْزُوُ)

   

  Muzâri Çekimi

   

        Mâzî Çekimi

  يَغْزُو  يَغْزُوَانِ   يَغْزُونَ

  غَزَا      غَزَواَ      غَزَوْا

  تَغْزُو  تَغْزُواَنِ  يَغْزُونَ

  غَزَتْ    غَزَتَا      غَزَوْنَ

   

   

  تَغْزُو  تَغْزُواَنِ  تَغْزُونَ

  غَزَوْتَ  غَزَوْتُماَ  غَزَوْتُمْ

  تَغْزِينَ  تَغْزُواَنِ  تَغْزُونَ

  غَزَوْتِ  غَزَوْتُماَ  غَزَوْتُنَّ

  أَغْزُو   نَغْزُو     نَغْزُو

  غَزَوْتُ  غَزَوْناَ    غَزَوْناَ

  Görüldüğü gibi, nâkıs-i vâvî fiil, mâzi çekiminde; müfred gâibde (غَزَا) olarak gelmişken tesniye gâibde tesniye elifi kolay söylenebilmesi için fiilin aslı olan (غَزَوَ)’ye birleşmiş ve (غَزَواَ) olmuştur. Cemi gâibde vâvu’l-cemâa’ya (وا) bitişince (غَزَوُوا) olması gerekirken dile ağır geldiğinden, yanyana gelen iki sükûnun birisinden kurtulmak için şahsı gösteren vâvü’l-cemâa atılamayacağından fiilin illet harfi olan vâv düşürülmüş, vâv’dan önceki üstün harekeyle cemi vâvı bağlanıp (غَزَوْا) haline getirilmiştir. Müfred gâibi (غَزَا) olan fiilin müfred gâibesini yapmak için (تْ) eklenmesi yeterlidir. Fakat burada da “uzatmadan sonra cezm gelince uzatma düşer” kaidesi devreye girmiş ve fiil (غَزاَتْ) halinden aradaki elifin düşmesiyle (غَزَتْ) haline getirilmiştir. Fiil bu hale geldikten sonra müennes tesniyesini yapmak için elif koymak yeterli olmuştur (غَزَتَا). Gâibe cemi müennesde ise nûnu’n-nisve’ye (-ْنَ) bağlanırken illet harfi yine aslına dönmüş ve (غَزَوْنَ) olmuştur. Bundan sonrası ise diğer üçlü mâzî fiillerde olduğu gibidir (غَزَوْتَ  غَزَوْتُماَ غَزَوْتُمْ ..). Bu fiile benzeyen bütün fiillerde aynı formül uygulanacağından kitabın burasına kadar gelip anlayan kimse için umutsuzluğa düşmek abestir. Bol tekrarla anlaşılmayacak konu yoktur.

  Nâkıs-ı vâvî muzâri çekiminde tesniye gâiblerde fiil aslına dönmüş (يَغْزُوَانِ), cemi gâibte vâvu’l-cemâa’ya birleşince yukarıda bahsedilen kaideler gereği kendi illet harfini düşürüp (يَغْزُوُونَ) yerine (يَغْزُونَ) olmuştur. Gâibe cemi müenneste de aynı şekilde fiilin son harfine nûnu’n-nisve dil kolaylığı açısından cezmi atılıp (يَغْزُونَ) olarak gelmiştir. Müennes muhâtaba’da ayne’l-fiilin ötresi, kendisinden sonra gelen ve ses uyumu gereği esreli okunan harf sebebiyle (تَغْزُوِينَ) olarak telaffuzda ağırlık teşkil ettiği için düşürülmüştür. Bundan sonra harfi illetin esre harekesi, ayne’l-fiile aktarılarak (تَغْزِوِينَ) olmuştur. Bu defa yanyana gelen iki sükûnludan illetlisi düşürülmüş, böylece daha rahat kullanılan (تَغْزِينَ) şekli ortaya çıkmıştır.

    

  b) 2. Babdan gelen Nâkıs-ı yâî

            رَمَى  يَرْمِيattı     (aslı ikinci babdan  (رَمَىَ يَرْمِيُ   

       Muzâri Çekimi

                Mâzî Çekimi

  يَرْمِي  يَرْمِيَانِ  يَرْمُونَ

  رَمَى    رَمَيَا    رَمَوْا

  تَرْمِى  تَرْمِيَانِ  يَرْمِيْنَ

  رَمَتْ   رَمَتَا    رَمَيْنَ

  تَرْمِى تَرْمِيَانِ  تَرْمُونَ  

  رَمَيْتَ  رَمَيْتُماَ  رَمَيْتُمْ

  تَرْمِينَ تَرْمِيَانِ  تَرْمِيْنَ  

  رَمَيْتِ  رَمَيْتُماَ  رَمَيْتُنَّ

  أَرْمِى نَرْمِي  نَرْمِي  

  رَمَيْتُ  رَمَيْناَ  رَمَيْناَ

  Görüldüğü gibi mâzî çekimde iki illet yanyana sakin halde (رَمَيُوا) olarak gelemeyeceği için gâib cemide nâkıs-i yâî düşmüş (رَمَوْا) olmuştur, müfred gâibede uzatmadan sonra cezim gelince (elif-i maksûre) düşmüş (رَمَتْ), tesniye gâibede buna yalnızca tesniye elifi eklenmiş (رَمَتَا), bunların dışında asıldaki yâ geri gelmiştir.

  Nâkıs-i yâî muzâride vâvu’l-cemâaya bitişince fiilin illet harfi düşmüştür. Vâvu’l-cemâayla ses uyumunun sağlanması için de ayne’l-fiilin esresi ötreye çevrilmiştir. Böylece aslı olan (يَرْمِيُونَ) den (يَرْمُونَ) haline gelmiştir.

  c) 4. Bâb’dan gelen Nâkıs-ı yâî

   رَضِيَ   يَرْضَىrazı oldu     (Aslı dördüncü babdan رَضِيَ يَرْضَىُ)

           Muzâri Çekimi

               Mâzî Çekimi

  يَرْضَى  يَرْضَياَنِ  يَرْضَوْنَ

  رَضِيَ   رَضِياَ  رَضُوا

  تَرْضَى  تَرْضَيَانِ  يَرْضَيْنَ

  رَضِيَتْ رَضِيَتَا  رَضِيْنَ

  تَرْضَى  تَرْضَيَانِ  تَرْضَوْنَ

   رَضِيْتَ رَضِيْتُماَ رَضِيْتُمْ           

  تَرْضَيْنَ تَرْضَيَانِ  تَرْضَيْنَ

  رَضِيْتِ رَضِيْتُماَ رَضِيْتُنَّ

  أَرْضَى  نَرْضَى   نَرْضَى

  رَضِيْتُ  رَضِيْناَ   رَضِيْناَ

  Bu babdaki nâkıs-i yâî mâzî çekimde vâvu’l-cemâa’ya bitişirse fiilin illet harfi düşer. Ayne’l-fiilin esresi (aslındakiرَضِيُوا  ) vâvu’l-cemâaya ses uyumu gereği ötreli bağlanır[1].

  Nâkıs-i yâî, muzâri çekimde vâvu’l-cemâa’ya veya yâu’l-muhâtaba’ya bitişirse aynı şekilde fiilin illet harfi düşer[2].

  d) 3. Bâb’dan gelen Nâkıs-ı yâî

  سَعَى   يَسْعَى çalıştı     (aslı üçüncü babdan سَعَىَ   يَسْعَىُ)

        Muzâri Çekimi

       Mâzî Çekimi

  يَسْعَى يَسْعَياَنِ   يَسْعَوْنَ

  سَعَى   سَعَياَ   سَعَوْا

  تَسْعَى  تَسْعَياَنِ  يَسْعَيْنَ

  سَعَتْ   سَعَتاَ   سَعَيْنَ

  تَسْعَى  تَسْعَياَنِ  تَسْعَوْنَ

   سَعَيْتَ سَعَيْتُماَ سَعَيْتُمْ            

  تَسْعَيْنَ  تَسْعَياَنِ  تَسْعَيْنَ

  سَعَيْتِ سَعَيْتُماَ سَعَيْتُنَّ

  أَسْعَى  نَسْعَى     نَسْعَى   

  سَعَيْتُ  سَعَيْناَ    سَعَيْناَ

  Görüldüğü gibi (سَعَى) (رَمَى) benzeri, (يَسْعَى) da (يَرْضَى) benzeri olarak çekilmiştir. Yukarıda çekimi yapılan (غَزَا) (رَمَى) ve (رَضِيَ) fiillerini ezberleyerek benzerlerinin çekimini bunlara göre yapmak da öğrenmenin bir başka yoludur.

  Emr-i Hâzırları

  Nâkıs-ı vâvî               اُغْزُ     يَغْزُو  savaş

  Nâkıs-ı vâvî emir çekimi

  اُغْزُ       اُغْزُواَ     اُغْزُوا

  Muhâtab

  اُغْزِي     اُغْزُوَا     اُغْزُونَ

  Muhâtaba

  Nâkıs-i yâî

  اِرْضَ  dan  يَرْضَى

  razı ol

  اِرْمِ  den  يَرْمِي

  at

  اِسْعَ  dan يَسْعَى

  çalış

       

   

   

  Nâkıs-i yâî emir çekimi

   

  اِرْضَ      اِرْضَيَا    اِرْضَوْا

  Muhâtab

  اِرْمِ     اِرْمِيَا    اِرْمُوا

  Muhâtab

  اِرْضَىْ[3]  اِرْضَيَا    اِرْضَيْنَ

  Muhâtaba

  اِرْمِى   اِرْمِيَا    اِرْمِينَ

  Muhâtaba

        

   

  اِسْعَ     اِسْعَياَ    اِسْعَوْا

  Muhâtab

  اِسْعَىْ   اِسْعَياَ    اِسْعَيْنَ

  Muhâtaba

  İsm-i Fâilleri

  غَازٍ  غَزَى

  savaşan

  رَامٍ  رَمَى

  atan

  رَاضٍ  رَضِيَ

  razı olan

  ساَعٍ  سَعَى

  çalışan

       

  *Nâkıs fiillerde ism-i fâil ma'rife olduğunda (اَلْفاَعِلُ) kalıbındadır. Nekre olduğunda ise 3. kök harfi düşer ve kesre tenvin alır:

  اَلْهاَدِي  هاَدٍ

  yol gösteren (ref ve cer hâli)

  اَلْهاَدِيَ هاَدِياً

  (nasb hali)

  Cemi müzekkerler de müfredlere benzer bozulmalara uğrar:

  هاَدُونَ  (هاَدِيُونَ)

  ref hali

  هاَدِينَ (هاَدِيِينَ)

  nasb ve cer hâli

  هاَدٍ kalıbındaki çekim bozuklukları sadece ism-i fâile ait değildir. Sonu (و) veya (ي) ile biten pek çok çoğulda aynı durumu gösterir.

   

                                                  İsm-i Mef’ûlleri

  مَغْزُوٌّ    غَزَى

  savaşılan, savaşılmış

  مَرْمِىٌّ    رَمىَ

  atılmış, atılan

  مَرْضِىٌّ    رَضِىَ

   razı olunmuş, razı olunan

  مَسْعِىٌّ    سَعَى

  çalışılmış, çalışılan

   


   

   

  NÂKIS FİİLLERİN MEÇHÛLLERİ

  a) Nâkıs-i vâvî

  يُغْزَى   يَغْزُو

  savaşılıyor

  غُزِيَ    غَزَا

  savaşıldı

      Meçhûl Muzâri  Çekimi

            Meçhûl Mâzî Çekimi

   

  يُغْزَى  يُغْزَيَانِ  يُغْزَوْنَ

  غُزِيَ   غُزِيَا    غُزُوا

   

  تُغْزَى  تُغْزَيَانِ  يُغْزَيْنَ

  غُزيَتْ  غُزِيَتَا  غُزِيْنَ

   

  تُغْزَى  تُغْزَيَانِ  تُغْزَوْنَ

  غُزِيْتَ...          

   

  تُغْزَيْنَ  تُغْزَيَانِ  تُغْزَيْنَ

   

   

  أُغْزَى  نُغْزىَ   نُغْزىَ

   

   

        

  b) Nâkıs-i yâî 

  يُرْمَى   يَرْمِي  

  atılıyor

         رُمِيَ  رَمَى

  atıldı

  Meçhûl Muzâri Çekimi

      Meçhûl Mâzî Çekimi

   

  يُرْمَى    يُرْمَيَانِ    يُرْمَوْنَ

  رُمِىَ    رُمِيَا    رُمُوا

   

  تُرْمَى    تُرْمَيَانِ     يُرْمَيْنَ

  رُمِيَتْ  رُمِيَتَا  رُمِيْنَ

   

  تُرْمَى    تُرْمَيَانِ     تُرْمَوْنَ

  رُمِيْتَ...

   

  تُرْمَيْنَ    تُرْمَيَانِ     تُرْمَيْنَ

   

   

  أُرْمَى      نُرْمَى      نُرْمَى

   

        

   

  يُرْضَى  يَرْضَى    

  razı olunur

  رُضِىَ   رَضِيَ

  razı olundu

  Meçhûl Muzâri Çekimi

            Meçhûl Mâzî Çekimi

   

  يُرْضَى   يُرْضَيَانِ   يُرضَوْنَ

  رُضِىَ  رُضِيَا    رُضُوا

   

  تُرْضَى   تُرْضَيَانِ    يُرْضَيْنَ

  رُضِيَتْ رُضِيَتَا  رُضِيْنَ

   

  تُرْضَى   تُرْضَيَانِ    تُرْضَوْن

  رُضِيْتَ...

   

  تُرْضَيْنَ   تُرْضَيَانِ     تُرْضَيْنَ

   

   

  أُرْضَى    نُرْضىَ     نُرْضىَ

   

   

        

  Not: a) Nâkıs fiilde cemî vâvı sâkin (cezimli) olduğunda kendisinden sonra hemze-i vasıl gelirse; vâv zamme ile, sakin olan muhâtaba yâ'sından sonra hemze-i vasıl gelirse, yâ kesre ile harekelenir:

  (رَمَوْا) - رَمَوُا الْحِجاَرَةَ.

  Taşı attılar.

  (أَ لَمْ تَرَيْ) - أَلَمْ تَرَيِ الْوَلَدَ؟

  Çocuğu görmedin mi?

          b) Nâkıs fiile zamir birleştiği zaman maksûre olan elif uzun elif haline gelir:

  رَماَهُ مِنَ الناَّفِذَةِ فَسَقَطَ عَلَى الْخِزاَنَةِ.

  Onu pencereden attı (o da) dolabın üzerine düştü.

  Cümle Örnekleri:

  1- خَشِيَ (يَخْشَى)[4] الْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ – اَلْمُؤْمِنُونَ خَشُوا (يَخْشَوْنَ) رَبَّهُمْ (خَشِيَ يَخْشَى).

  2- صَحَتِ (تَصْحُو) الْبِنْتاَنِ مُبَكِّرَتَيْنِ - اَلْبِنْتاَنِ صَحَتاَ (تَصْحُواَنِ) مُبَكِّرَتَيْنِ (صَحا يَصْحُو).

  3- رَمَتِ (تَرْمِي) اللاَّعِبَتاَنِ الْكُرَةَ – اَللاَّعِبَتاَنِ رَمَتاَ (تَرْمِياَنِ) الْكُرَةَ (رَمَى يَرْمِي ).

  4- دَنَا (يَدْنُو) الْجُنُودُ مِنَ الْأَعْداَءِ - الْجُنُودُ دَنَوْا (يَدْنُونَ) مِنَ الْأَعْداَءِ (دَنَا يَدْنُو مِنْ).

  5- دَعاَ (يَدْعُو) أَحْمَدُ وَ عَلِيٌّ أَصْدِقاَئَهُماَ إِلَى الْعَشاَءِ - أَحْمَدُ وَ عَلِيٌّ دَعَواَ (يَدْعُواَنِ) أَصْدِقاَئَهُماَ إِلَى الْعَشاَءِ (دَعاَ يَدْعُو).

  6- رَمَى (يَرْمِي) الْكُرَةَ بَعِيداً – نَحْنُ رَمَيْناَ (نَرْمِي) الْكُرَةَ بَعِيداً – دَنَا (يَدْنُو) مِنَ الْبَحْرِ – هُنَّ دَنَوْنَ (تَدْنُونَ) مِنَ الْبَحْرِ.

  7- مَشَى (يَمْشِي) مُسْرِعاً إِلَى مَنْزِلِهِ - أَنْتُماَ مَشَيْتُماَ (تَمْشِياَنِ) مُسْرِعَيْنِ إِلَى مَنْزِلِكُماَ (مَشَى يَمْشِي).

  8- بَكَى (يَبْكِي) عِنْدَماَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ – هُنَّ بَكَيْنَ (يَبْكِيْنَ) عِنْدَماَ ذَهَبَتْ أُمُّهُنَّ (بَكَى يَبْكِي).

  9- بَنَى (يَبْنِي) الْمَنْزِلَ فِي سَنَةٍ كاَمِلَةٍ – بَنَيْناَ الْمَنْزِلَ فِي سَنَةٍ كاَمِلَةٍ (بَنَى يَبْنِي).

  10- خَشِيَ (يَخْشَى) الْوُصُولَ مُتَأَخِّراً – هُماَ خَشِياَ (يَخْشَياَنِ) الْوُصُولَ مُتَأَخِّرَيْنِ.

  11- أَصْبَحَتْ غُرْفَتِي جَمِيلَةً عِنْدَماَ طَلَيْتُهاَ بِاللَّوْنِ الْأَزْرَقِ (طَلَى يَطْلِي) – ذَهَباَ إِلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي أَتَى مِنْهُ صَوْتُ الْخَرُوفِ (أَتَى يَأْتِي).

  12- دَعَوْتُ (أَدْعُو) صَدِيقِي إِلَى مَنْزِلِي (دَعاَ يَدْعُو) - سَعَيْناَ (نَسْعَى) بَيْنَ الناَّسِ بِالْحَقِّ (سَعَى يَسْعَى).

  13- اَلْأَوْلاَدُ دَعَوْا (يَدْعُونَ) أَصْدِقاَئَهُمْ – اَلْوَلَداَنِ رَمَياَ (يَرْمِياَنِ) الْكُرَةَ .

  14- اَلبَناَتُ مَضَيْنَ إِلَى مَناَزِلِهِنَّ مُسْرِعاَتٍ (مَضَى يَمْضِي) – مَشَيْناَ إِلَى مَنْزِلِناَ مُسْرِعِينَ (مَشَى يَمْشِي).

  15- اَلْبَناَتُ صَحَوْنَ مُبَكِّراَتٍ (صَحاَ يَصْحُو)- اَلرِّجاَلُ دَنَوْا مِنَ الْبِئْرِ (دَنا يَدْنُو).

  16- فاَطِمَةُ وَ لَيْلَى بَكَتاَ كَثِيراً (بَكَى يَبْكِي) – ساَلِمٌ وَ صاَلِحٌ قَضَياَ الْيَوْمَ فِي الْحَدِيقَةِ (قَضَى يَقْضِي).

  Tercüme:

  1- Mü’minler Rabb’lerinden korktu (korkar). (Aynı manada isim cümlesi).

  2- İki kız erken uyandı (uyanır).

  3- İki oyuncu topu attı (atıyor) (müe.).

  4- Askerler (ordu) düşmanlara yaklaştı (yaklaşıyor-yaklaşır).

  5- Ahmet ve Ali arkadaşlarını akşam yemeğine davet etti (çağırdı) (çağırıyor).

  6- Topu uzağa attı (atıyor). Biz topu uzağa attık (atarız). Denize yaklaştı (yaklaşıyor). Onlar (bayanlar) denize yaklaştı (yaklaşıyor).

  7- Hızlıca evine yürüdü (yürür). İkiniz hızlıca evinize yürüdünüz (yürüyorsunuz).

  8- Annesi gidince ağladı (ağlar). Onlar (müe.) anneleri gidince ağladılar (ağlarlar).

  9- Evi tam bir senede yaptı (yapar). Evi tam bir senede yaptık (yaparız).

  10- Geç ulaşmaktan korktu (korkar). İkisi geç varmaktan korktu (korkar).

  11- Mavi boyayla boyadığım zaman ev güzel oldu. İkisi kuzu sesinin geldiği eve gittiler (giderler, yürürler).

  12- Arkadaşımı evime çağırdım (çağırıyorum). İnsanlar arasında hakla çalıştık (çalışıyoruz).

  13- Çocuklar arkadaşlarını çağırdılar (çağırıyorıyorlar). İki çocuk topu attı (atıyor).

  14- Kızlar hızlıca evlerine gittiler (gidiyorlar). Hızlıca evimize yürüdük (yürürüz).

  15- Kızlar erken uyandı (uyanır). Erkekler kuyuya yaklaştı (yaklaşıyor).

  16- Fâtıma ve Leylâ çok ağladı (ağlıyor). Sâlim ve Sâlih bugünü bahçede geçirdiler (geçiriyorlar).

  &&&&&&&&&&

  MEHMÛZE’L-FÂ VE NÂKIS

  Kur’ân’da geçen أَتَى (geldi) fiili başında hemze (أ) olması dolayısıyla mehmûze’l- fa'dır. Kelimenin sonunda da ى gelmesiyle aynı zamanda nâkıstır. Onun da çekimini yapmamız konunun daha da pekişmesini sağlayacaktır:

   

   Muzâri Malûm Çekimi

   

        Mâzî Malûm Çekimi

   

  geliyor يَأْتِى  يَأْتِيَانِ  يَأْتُونَ

   

  geldi أَتَى    أَتَيَا   أَتَواْ

   

               تَأْتِى  تَأْتِيَانِ  يَأْتِيْنَ

   

           أَتَتْ  أَتَتَا   أَتَيْنَ

   

               تَأْتِى  تَأْتِيَانِ  تَأْْتُونَ

   

          أَتَيْتَ أَتَيْتُماَ  أَتَيْتُمْ

   

              تَأْتِينَ  تَأْتِيَانِ   تَأْتِيْنَ

   

          أَتَيْتِ أَتَيْتُماَ  أَتَيْتُنَّ

   

             آتِي  نَأْتِي    نَأْتِي

   

          أَتَيْتُ  أَتَيْناَ  أَتَيْناَ

   

   

   

   

   

  Muzâri Meçhûl Çekimi

   

  Mâzî Meçhûl Çekimi

   

    gelinir  يُؤْتَى    يُؤْتَيَانِ   يُؤْتَوْنَ

   

  gelindi اُتِيَ      اُتِيَا      أُتُوا

             تُؤْتَى   تُؤْتَيَانِ     يُؤْتَيْنَ

   

         اُتِيَتْ    اُتِيَتَا    اُتِيْنَ

   

             تُؤْتَى   تُؤْتَيَانِ    تُؤْتَوْنَ

   

         اُتِيْتَ    اُتِيْتُماَ   اُتِيْتُمْ

   

               تُؤْتَيْنَ   تُؤْتَيَانِ   تُؤْتَيْنَ

   

            اُتِيْتِ    اُتِيْتُماَ    اُتِيْتُنَّ

   

               أُوتَى    نُؤْتَى    نُؤْتَى

   

            اُتِيْتُ     اُتِيْناَ     اُتِيْناَ

   

   

   

  Emr-i Hâzırı

   

  İsm-i Fâil

   

  İsm-i Mef’ûl

   

   

  يَأْتِي  den تِ

  (أَتَى)   dan    آتٍ

  (أَتَى)  dan  مَأْتِيٌّ

   

   

  gel

  gelen

  gelinen, gelinmiş

   

              

  Emr-i Hâzır Çekimi:

  تُوا    (اِيتُوا) 

  تِيَا

  تِ

  تِيْنَ

  تِيَا

  تِي

  gelin

  ikiniz gelin

  gel

  &&&&&&&&&&

  MEHMÛZE’L-LÂM VE ECVEF

   جَاءَ (geldi) fiilinde hemze son harfte olmasından dolayı mehmûze’l-lâm ve ortası (ا) illet harfi olmasından dolayı da ecvef fiilin özellikleri biraraya gelmiştir. Her ne kadar diğerlerinde olduğu gibiyse de Kur’ân'da ve diğer yerlerde geçtiği için bunun da çekimini yapalım:

   

  Muzâri Malûm Çekimi

   

  Mâzî Malûm Çekimi

   

   

   يَجِئُ   يَجِيئَانِ   يَجِيئُونَ

  geliyor

   جَاءَ     جَاءاَ   جَاؤُوا

  geldi

   

   تَجِئُ    تَجِيئَانِ    يَجِئْنَ

   

  جَاءَتْ  جَاءَتَا  جِئْنَ

   

   

   تَجِئُ...

   

  جِئْتَ...           

   

   

  Emr-i Hâzırı

  İsm-i Fâil

  İsm-i Mef’ûl

   

   

  (يَجِئُ) danجِئْ

  (جَاءَ) den  جَاءٍ

  (جَاءَ)  den   مَجِيئٌ

   

   

  gel

  gelen

  gelinen, gelinmiş

   

            

  Meçhûlleri:: جِيءَ (يُجاَءُ)    gelindi

   

  Ayet Örnekleri:

  وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ[5] بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.

  (Mahşer) yeri, Rabbinin nûru ile aydınlanmıştır. Kitap (amel defterleri) konmuş, peygamberler ve şahidler getirilmiş ve kullar arasında adaletle hükmedilmiştir. Onlar asla zulmedilmezler (Zümer, 69).

  وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى؟

  Cehennem de o gün getirilmiştir; ogün insan düşünür, fakat o düşünüp anlamaktan ona ne fayda? (Fecr, 23)

  Emr-i Hâzır Çekimi: جِئْ (يَجِئُ)    gel

   

  جِيئُوا

  جِيئَا

  جِئْ

  جِئْنَ

  جِيئَا

  جِيئِي

   

       

   

  BİR ÖNCEKİ
                                                                                                                                  BİR SONRAKİ

  Etiketler

  Yorum ekle


  Güvenlik kodu
  Yenile

  yukarı çık